Goto main content
Logo-banner

Annual meeting 2015

Fishery Forum invites to seminar

Published 09.11.2018 - Updated 09.11.2018

Tema: Fisk for utvikling - Hvordan bidra til global matsikkerhet og ernæring
Sted: Tyholmen hotell, Arendal
Tidspunkt: Arendalsuken, fredag 14. august 2015; 0900-1300; lunsj 1300-1400
 
Program
Fredag 14. august 2015
 
09:00 – 09:05 Velkommen
09:05 – 09:30 Utenriksminister Børge Brende - regjeringens planer og visjoner for Fisk for Utvikling
09:30 – 10:00 Arvid Hallén, Norges Forskningsråd - Betydningen av norsk kompetanse på fiskeri og akvakultur globalt og i et utviklingsperspektiv
 
10:00 – 10:30 Coffee
 
 
13:00 – Lunch